Met je eigen talent naar jouw toekomst

Op de Springplank is aandacht voor talentontwikkeling, omdat het een investering is in de toekomst. Iedereen heeft verschillende talenten. Deze talenten moet eerst worden ontdekt en vervolgens moeten de leerlingen ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

 

Talentontwikkeling

Talententuin

In de talententuin gaan alle leerlingen aan de slag met hun eigen talent, leervraag of de keuze die zij gemaakt hebben uit de verschillende geboden opties. De talententuinen worden vier keer in een blok van vier weken aangeboden. Het aanbod kan wisselen en wordt afgestemd met de kinderraad. Per blok is er een aanbod van 5 tot 8 talententuinen. Voorbeelden van talentuinen zijn een sporttuin, digitale tuin, kunsttuin, kooktuin, techniektuin, muziektuin, natuurtuin, fotografietuin etc.

Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid en succeservaringen te gunnen, krijgt het zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief.

Flexklas

Onze leerkrachten zijn zich bewust van het feit dat meer begaafde kinderen andere leerbehoeften hebben en proberen hier zoveel mogelijk op in te springen. Zowel in de klas als in de Flexklas wordt verdieping en verrijking aangeboden. De kinderen werken aan opdrachten/projecten die een groot beroep doen op het creatieve denkvermogen. Deze opdrachten stimuleren ook het ontwikkelen van leer- en werkstrategie├źn. De kinderen werken tijdens de reguliere schooltijden aan deze opdrachten; soms zijn er huiswerk-opdrachten aan verbonden. De kinderen uit de flexklas hebben elke week een apart contactmoment met de flexklasleerkracht.

 

Rekentijgers en Taalkanjers

Rekentijgers en taalkanjers is aanbod voor kinderen die specifiek op het gebied van rekenen of taal meer verdieping nodig hebben. Zij worden begeleid door de flexklasleerkracht afgewisseld met verwerking in de klas.