Kernwaarden

We hebben vier kernwaarden die onze visie op onderwijs ondersteunen:

  1. Veilig
  2. Eigen-zinnig
  3. Ontwikkeling
  4. Betrokken

Veilig

Een kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen kunnen leren en groeien vanuit veiligheid, waarin succeservaringen en opbouwende feedback gestimuleerd wordt. Ieder kind moet zich op ons kindcentrum veilig voelen en er liefst met plezier naar toe gaan. Vertrouwen in jezelf en de ander, uit zich in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het geven van verantwoordelijkheid aan de ander. Kinderen hebben hierbij leiding en heldere afspraken nodig. Hiermee creëren we ruimte en aandacht voor alle kinderen, zodat iedereen kan en mag zijn wie hij is en met veel plezier naar ons kindcentrum komt.

‘Vol plezier naar jouw toekomst’

Eigen-zinnig

Jij bent jij, je mag er zijn, je bent goed zoals je bent. We stimuleren en motiveren kinderen om zichzelf te zijn, tot zichzelf te komen en zichzelf aan anderen te verbinden. Dan durven kinderen de stap te zetten naar ontwikkeling en leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en hun talenten te ontdekken. Iedereen is uniek, we kijken naar kansen en mogelijkheden en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van een ieder.

'Met je eigen talent naar jouw toekomst'

Ontwikkeling

Wij zorgen voor een omgeving waarin we kinderen inspireren, enthousiasmeren en sluiten aan bij de leerbehoefte van de kinderen. Wij staan voor passie in ontwikkeling, hoge kwaliteit van onderwijs en betrokkenheid in de maatschappij. Door professionele begeleiding bevorderen wij de groei en stimuleren wij ieders potentie vanuit eigen mogelijkheden en diversiteit. Het is spannend en vraagt lef om iets aan te gaan waarvan je nog niet zeker weet of je het kunt. Maar als je het doet, groeit je vermogen om met vertrouwen je talenten te kunnen inzetten. Jezelf ontwikkelen is een continu proces van reflecteren en leren.

‘Vol lef naar jouw toekomst’

Betrokken

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken, nieuwsgierige werkhouding. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren. Door onze betrokkenheid bij de kinderen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. We hebben oog voor de eigenheid van kinderen en sluiten daarbij aan. De omgeving is van invloed: buiten komt ook binnen en andersom. We verkennen hetgeen we leren in de werkelijke wereld.

'Vol nieuwsgierigheid naar jouw toekomst'