Openingstijden

School

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08:30 uur tot 14:15 uur
Woensdag 08:30 uur tot 12:30 uur
Kinderdagverblijf
Maandag t/m vrijdag 07:15 uur tot 18.00  uur
Peuterwerk
Maandag t/m vrijdag 8.45 uur tot 11.15 uur
VSO/BSO
VSO: Maandag t/m vrijdag 07.15 uur tot 8.30 uur
BSO: Maandag t/m vrijdag 14.15 uur tot 18.00 uur