Voor het eerst naar school

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van je kind. Je brengt daar als ouder/verzorger samen met jouw kind(eren) jarenlang veel tijd door. Alle reden om je goed te oriënteren, voordat je een keuze maakt.

De eerste kennismaking

Als jouw kind vier jaar wordt, gaat hij of zij voor het eerst naar de basisschool. Dit kan heel spannend zijn en brengt veel veranderingen met zich mee. Een goede voorbereiding voor ouder en kind is dan ook essentieel. We vinden het belangrijk om de overgang geleidelijk te laten verlopen. Zo went je kind rustig aan de nieuwe omgeving. Zes weken voordat je kind vier jaar wordt, komt de leerkracht thuis langs om kennis te maken. Het is voor kinderen vaak prettig om in een vertrouwde omgeving kennis te maken met de juf of meester. Tijdens het gesprek maken we afspraken over het komen wennen op school. Je kind kan in de aanloop naar zijn vierde verjaardag namelijk een aantal dagdelen komen wennen.

Heeft uw kind binnen de Springplank op de peuterspeelzaal of de kinderopvang gezeten, dan is de kans groot dat het de kinderen waarbij het in de groep komt al kent. De overstap naar de basisschool is bovendien minder groot, doordat wij overal binnen de Kindcentrum steeds meer op dezelfde manier met de kinderen omgaan en met dezelfde thema’s werken. Uw zoon of dochter zal zich ook hierdoor thuis voelen in groep 1.

 

Wendagen

Op de eerste wendag leggen de leerkracht en klasgenoten van je kind bij binnenkomst eerst wat dingen uit: Waar hangt je jas? Waar is het lokaal? We besteden tijdens de wendagen veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen je kind bij de hand en ontdekken samen de klas en school. Vaak helpen oudere kleuters daarbij. Vanaf de eerste schooldag na de vierde verjaardag mag je kind écht naar school.