Schoolapp Parro

De schoolapp is een veilig en besloten alternatief voor de grote sociale netwerken. Op deze wijze worden de ouders op de hoogte gehouden van groep-gerelateerde zaken, zoals informeren waar de desbetreffende groep mee bezig is of een oproep voor hulp. Tevens worden er regelmatig foto’s geplaatst. Het is wenselijk dat alle ouders/verzorgers deze app installeren, zodat er geen informatie gemist wordt.

Contact met ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in onze school. Wij willen jullie betrekken bij het onderwijs voor je kind, de kwaliteit van ons kindcentrum en ons kindcentrum in het algemeen. Ouders zijn voor ons dan ook een serieuze gesprekspartner. Wij vinden het bovendien heel erg belangrijk dat ook jullie je bij ons welkom en thuis voelen.

Informatieavond begin schooljaar

Aan het begin van ieder schooljaar verzorgen de groepsleerkrachten voor iedere groep een informatieavond. Je krijgt dan te horen wat er het komende schooljaar zoal staat te gebeuren.

Intakegesprek

Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een intakeformulier waarop een aantal vragen over jouw kind staan. Het intakeformulier en de resultaten van het eerste kindgesprek wordt aan het begin van het schooljaar besproken met de ouders.

Rapportgesprekken en vrijwillige praatweek

Tweemaal per jaar staan de ‘tienminutengesprekken’ op het programma. Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerkracht de schoolresultaten van jouw kind met  je – en vanaf groep 5 in aanwezigheid van jouw kind – door. Deze gesprekken vinden plaats na de uitreiking van het rapport.

Om het contact met ouders zo intensief mogelijk te houden, hebben wij naast de rapportgesprekken nog twee vrijwillige praatweken in het schooljaar gepland. In deze weken stellen wij jou in de gelegenheid om tijdens een gesprek met de groepsleerkracht op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het initiatief kan zowel bij de ouders als bij de groepsleerkracht liggen. Uiteraard bent je elke dag van harte welkom om over je kind te praten.

 

Onze Nieuwsbrief: de Springtijding

Eenmaal in de drie weken, meestal op donderdag, verschijnt onze nieuwsbrief: de ‘Springtijding’. In deze digitale nieuwsbrief worden alle wetenswaardigheden rondom de Kindcentrum de Springplank vermeld en belangrijke informatie gecommuniceerd.