Kinderopvang Koos

Kinderdagverblijf Spetters heeft 3 groepen. 2 groepen van 0 tot 2,5 jaar (babygroepen) en 1 groep van 2,5 tot 4 jaar (peuteropvang). Op de babygroepen van 0 tot 2,5 jaar wordt gewerkt met een dagindeling wat aansluit bij hun eigen ritme. Dit betekent dat de eet- en slaaptijden plaats vinden zoals hun ritme thuis ook is. Zodra de kinderen ouder worden gaan de kinderen mee met vaste dagindeling van de groep, denk hierbij aan rond 9:30 fruit met drinken en 11:30 een boterham met melk ect. Tussendoor is er tijd voor allerlei activiteiten en vrij spelen, zowel binnen als buiten. Alle kinderen krijgen via de ouderapp een bericht waarin de fles- en slaaptijden en bijzonderheden worden vermeld. Ook worden er regelmatig foto’s gestuurd. Op de groepen werken we met vaste pedagogische medewerkers, zo kunnen we een goede band en veiligheid bieden aan de kinderen en ouders.

Kinderdagverblijf Spetters is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30-18:00

Direct inschrijven

Peuteropvang

Peuteropvang Zonnestraal is een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. Hier krijgt uw kind de kans om zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Peuters leren door spelenderwijs ervaringen op te doen. Zo wordt hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenontwikkeling en hun motorische ontwikkeling gestimuleerd en worden ze voorbereid op de basisschool. Daarnaast maken wij regelmatig gebruik van het leerplein van school en zoeken wij op meerdere manieren verbintenis met elkaar zodat de volgende stap richting school voor de peuters makkelijker zal gaan.

Peutergroep Zonnestraal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30-18:00. U kunt ook gebruikmaken van minimaal 2 dagdelen van 8:30-11:15.
Verlengd peuterwerk i.c.m. VE is tot 12:30

Direct inschrijven

BSO ToFF

BSO ToFF biedt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang aan kinderen van 4 t/m 8 jaar. De opvang sluit aan op de schooltijden. Bij de BSO is er volop ruimte voor vrij spel: de kinderen mogen zelf een activiteit kiezen, maar er worden ook gerichte activiteiten aangeboden (bijvoorbeeld aansluitend op een bepaald thema). Ook biedt BSO Toff met regelmaat middagactiviteiten aan. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat de kinderen het leuk hebben en zich prettig voelen. De BSO moet vooral TOFF zijn.

Direct inschrijven