Kwalitatief goed onderwijs

Op de Springplank leren de kinderen vooral in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve directie instructies (EDI model).
’s Middags gaan de kinderen zelf op zoek naar informatie of praktisch aan de slag. De ‘doe- en ontdek-vakken’ staan dan centraal. Wij geloven dat deze combinatie van gestructureerd onderwijs, aandacht voor het welbevinden en leren door te doen en te ervaren een ideale mix oplevert voor optimale ontwikkeling.

 

Onderwijs

Hoofd, hart, handen

De Springplank is een school waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen.
Voor een brede en gedegen ontwikkeling moeten kinderen goed in hun vel zitten (hart) en kansen krijgen om zowel leerstof te leren en te oefenen (hoofd), als te ervaren (handen).

Gestructureerd, effectief en op maat leren

Vanaf groep 3 werken alle kinderen iedere ochtend aan de vakken rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen, taal en schrijven. Zij krijgen daarbij instructie op maat. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Oefenen en herhalen staan daarbij centraal. Ook hierin wordt maatwerk geboden. Kinderen die moeite hebben met de leerstof krijgen extra ondersteuning. Kinderen die meer aankunnen, maken extra uitdagende opdrachten en oefenen de basisleerstof minder vaak.

Zelfstandig werken

Vanaf de eerste dag dat de leerlingen op school komen tot en met groep 8 besteden we als school veel aandacht aan het ‘Zelfstandig Werken’. Kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met dingen waar ze tijdens het werken tegen aanlopen, zodat ze uiteindelijk de taak tot een goed einde kunnen brengen. Zo worden leerlingen langzamerhand zelfstandiger en minder afhankelijk van de leerkracht. Een bijkomend voordeel is dat de leerkracht zo meer tijd heeft om kinderen individueel te kunnen helpen.

Samenwerken en elkaar helpen

Samenwerking en elkaar helpen spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en te geven tijdens het (zelfstandig) werken en spelen. Wij stimuleren ze daarbij om kinderen uit het eigen instructiegroepje om hulp te vragen. Leerstof uitleggen aan een ander is overigens de beste manier om deze zelf te verwerken en op te slaan. Kinderen ontdekken dat je van elkaar kunt leren en dat je samen dus veel meer kunt dan alleen

Ieder kind wil gezien worden en mag zijn wie het is

De Springplank is een openbaar Kindcentrum. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind betekent voor ons dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind, zodat elk kind zich welkom voelt in de breedste zin van het woord. Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op school de kans om te ontdekken waar hij of zij goed in is en zijn of haar talenten te ontwikkelen.