Kwalitatief goed onderwijs

Voor de kinderen van kindcentrum de Springplank willen we goed zorgen. We willen dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en daarvoor is kwalitatief goed onderwijs belangrijk.

Lees meer

Kindcentrum De Springplank

In ons kindcentrum aan de Koningin Julianastraat in Heino bieden we openbaar onderwijs & kinderopvang onder één dak. Dagelijks ontmoeten ongeveer 210 kinderen van 3 maanden tot 13 jaar elkaar hier om samen te spelen, samen hun talenten en creativiteit te ontdekken en samen te leren. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over school, kinderopvang/bso of peuterwerk.

Met je eigen talent naar jouw toekomst

Op kindcentrum de Springplank is aandacht voor talentontwikkeling, omdat het een investering is in de toekomst. Iedereen heeft verschillende talenten. Deze talenten moet eerst worden ontdekt en vervolgens moeten de leerlingen ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Zien hoe we dit doen

Onze visie op onderwijs

Op kindcentrum de Springplank creëren kinderopvang en onderwijs samen een ontwikkelomgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar naar eigen behoefte hun talenten en creativiteit in brede zin kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien tot volwaardige, evenwichtige, sociale burgers met een breed palet aan vaardigheden. Dit gebeurt in een omgeving waar alle kinderen gezien en gehoord worden.

Deze omgeving wordt gecreëerd door professionals die enthousiast, betrouwbaar, creatief en zorgzaam zijn en die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Onze kernwaarden

Socials

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom De Springplank?
Check dan regelmatig onze socials!

Kalender